Directielid gezocht

Andere werkwijze & procedure

Waarin verschilt een werving- en selectieprocedure van andere procedures?

  • Ten eerste zijn er vaak meerdere mensen geïnteresseerd in directiefuncties, aan kandidaten geen gebrek.
  • De uitdaging is, die persoon binnen te halen die over de juiste competenties beschikt en qua persoonlijkheid matcht. Is iemand in staat te verbinden of beroept de nieuwe directeur zich op zijn of haar strepen?
  • Belangrijk aandachtspunt is wat iemand in jouw organisatie als directeur kan toevoegen, maar ook wat diegene teniet kan doen. Te vaak zien bedrijven belangrijke medewerkers vertrekken als het ‘niet klikt’.
  • Uitbreiden van het managementteam komt dichtbij jezelf, zeker als je als leider werkzaamheden wilt overdragen. Dat maakt zo’n proces best spannend.

De procedure

Hoe helderder je, je voor ogen stelt wat je met de nieuwe directeur beoogd, hoe beter de selectie. Denk aan de volgende vragen:

  • Zoek je een leider die beter dan jij zelf, kan bouwen aan een organisatie?
  • Wens je een manager die de organisatie naar een hoger plan brengt?
  • Gaan je gedachten uit naar specifieke kennis en ervaring?
  • Is het voor uitbreiding of vervanging?
  • Hoe wil je dat het met de toevoeging er over een jaar uit ziet?

 

Intensieve samenwerking met de recruiter

Samenwerken is nog intensiever tijdens dit soort mooie uitdagende procedures. Waarom? Wij denken optimaal mee over competenties, persoonlijkheid, ‘de fit’ om mismatches uit te sluiten en de meest overtuigende kandidaten te identificeren en interesseren.

Hoe beter wij begrijpen wat jouw organisatie nodig heeft, hoe gerichter wij kunnen werken. Het is de bedoeling dat jouw nieuwe directeur nieuwe of extra dingen toevoegt. Maar het kan niet zo zijn dat die wel nieuwe dingen meeneemt, terwijl de chemie ontbreekt.
Alleen als de klik er is, zit (ten) je nieuwe directeur, jouw bestaande medewerkers en jezelf lekker in je vel. Die ‘fit’ is een belangrijke voorwaarde om lange tijd succesvol met elkaar samen te werken.

Ben je benieuwd hoe wij werving- searching- en selectieprocedures voor directieleden vorm geven? Wil je sparren over jouw bedrijf, jouw organisatie en de vraag of je wel of geen directeur moet zoeken of dat je een huidige directeur beter wel of niet kan vervangen? Kijk op directieenmanagement.nl of bel ons!